Should Have+v3 Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Geçmiş zamanda yapılması gereken ancak yapılmayan işleri anlatırken eleştiri olarak kullanılır.Fiilin üçüncü halini kullanmak gerekir.

Should Have+v3 Olumlu cümleler:

I should have woken up early this morning. I was late for  school.

(Bu sabah erken kalkmış olmam gerekirdi. Okula geç kaldım.)

She started to date with another boy. You should have asked her earlier.

( O başka bir oğlanla çıkmaya başladı. Daha erken sormalıydın.)

They should have paid the electiricity bill. They are in the dark now.

( Onlar elektrik faturasını ödemeliydi. Şu an karanlıkta oturuyolar.)

We should have studied hard. We failed.

( Daha sıkı çalışmış olmamız gerekirdi. Başarısız olduk.)

Should Have+v3 Olumsuz cümleler:

You shouldn’t have told a lie. She doesn’t trust you.

( Yalan söylememeliydin. O sana güvenmiyor.)

They shouldn’t have gone there. Nobody had invited them.

( Onlar oraya gitmemeliydi. Kimse onları davet etmedi.)

I shouldn’t have listened to them. I am regretful now.

( Onları dinlememeliydim. Şu anda çok pişmanım.)

She shouldn’t have answered the phone. They upset her.

( O telefonu açmamalıydı. Onlar kızı üzdü.)

Should Have+v3 Soru cümleleri:

Should you have done your homework?  Yes, I should have.

( Ödevini yapmış olman gerekmiyor mu ? Evet yapmış olmam gerekiyor.)

Should she have cleaned the house ? No, she shouldn’t have.

( Evi temizlemiş olması gerekmiyormu? Hayır gerekmiyor.)

What should you have you done when you heard the problem? I should have helped.

( Problemi duyduğunda ne yapmış olman gerekiyordu? Yardım etmiş olmalıydım.)

Where should they have been to ? They should have been to the meeting.

( onların nerede olması gerekiyordu? Onların toplantıda olması gerekiyordu.)