Should Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Tavsiye bildirir.

Should Olumlu cümleler:

You are ill. You should go to the doctor.

( Hastasın. Doktora gitmelisin.)

He should study French to go to France.

( Fransaya gitmek için Fransızca çalışmalı.)

They should work hard to make living.

( Para kazanmak için sıkı çalışmalılar.)

You should rest to feel better.

( Daha iyi olmak için dinlenmelisin.)

You should visit your grandparents.

(Büyükaileni ziyaret etmelisin.)

Should Olumsuz cümleler:

You have sore throat. You shouldn’t drink cold water.

( Boğazın ağrıyor. Soğuk su içmemelisin.)

I have an exam tomorrow. I shouldn’t go to bed late.

( Yarın sınavım var. Geç uyumamalıyım.)

Students shouldn’t make noise in the lesson.

( Öğrenciler derste gürültü yapmamalılar.)

You shouldn’t get up late on weekdays.

( Hafta içi geç kalkmamalısın.)

They shouldn’t keep the house untidy.

( Evi kirli bırakmamalılar.)

Should Soru cümleleri:

Should you go to bed late? No, I shouldnt.

( Geç uyumalı mısın? Hayır uyumamalıyım.)

Should you study hard to graduate from the university? Yes, I should.

( Üniversiteden mezun olmak için çok çalışmalı mısın?  Evet, çok çalışmalıyım.)

What should I do to lose weight? You should eat less.

( Kilo vermek için ne yapmalıyım. Az yemelisin.)

How should I study to improve my English? You should watch English films.

( İngilizcemi geliştirmek için nasıl çalışmalıyım? İngilizce filmler izlemelisin.)

 

Muhtemel tahminlerde bulunurken kullanılır.

Where is he ? He should be at the office.

( O nerede. O ofiste olmalı.)

There are flowers in the vase. They should be from Mike.

( Vazoda çiçekler var. Mike’tan olmalı.)

Ali is absent. He should be ill.

( Ali yok. Hasta olmalı.)