Sıfat Neyi İfade Ediyor Testi


Birden fazla sıfat sıralanırken şu sırayı takip eder:

görüş, boyut, yaş, biçim, renk, köken, materyal, amaç

Örneğin birden fazla sıfatı bir ad için kullanıyorsak, a bad big old square door (kötü büyük eski kare kapı) diye sıralamamız gerekebilir.

 

Peki bu aşağıdaki sıfatlar neyi ifade ediyor?

  big
wooden
old
terrible
great
Spanish
round
small
electronic
sharp


Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.