Sıfat Neyi İfade Ediyor Testi


Birden fazla sıfat sıralanırken şu sırayı takip eder:

görüş, boyut, yaş, biçim, renk, köken, materyal, amaç

Örneğin birden fazla sıfatı bir ad için kullanıyorsak, a bad big old square door (kötü büyük eski kare kapı) diye sıralamamız gerekebilir.

 

Peki bu aşağıdaki sıfatlar neyi ifade ediyor?

  big
wooden
old
terrible
great
Spanish
round
small
electronic
sharp