Sıfat Tamlaması – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Sıfat Tamlaması – Dilbilgisi Terimleri / Adjective Clause – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda sıfat tamlaması (Adjective Clause) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Sıfat denilince akla genelde bir ismin önüne gelerek anlamını niteleyen bir tek kelime akla gelir örneğin; tall man, smelly place gibi. Ancak bir sıfat bunların dışında bir tamlama olarak da karşımıza çıkabilir. Örneğin;

The toy which you bought last year has broken down.Geçen sene aldığın oyuncak bozuldu.

The movie which your friend recomended scared the kids.Arkadaşının önerdiği film çocukları korkuttu.

Tyler is a person who listens when you wish him to talk. –  Tyler konuşmasını istediğin yerde dinlemeyi tercih eden birisidir.

Sıfat Tamlamalarının Ögeleri

Sıfat tamlamaları (adjective clause), sıfatlık (adjectival) ya da daha yaygın bilinen adıyla sıfat tümceciği (relative clause) aşağıdaki 3 özelliğe sahip olmalıdır.

  1. Bir bağlama zamiri (that, who, whom, which, whose) ya da bağlama zarfı (when, why, where) ile başlamalıdır. Bu şekilde sıfat nitelediği isme bağlanmış olur. Ancak burada unutulmaması gereken ise bağlama zamirleri yani ‘relative pronoun’ların çoğu zaman atılabiliyor olmasıdır.
  2. Bir özne ve bir yüklemin olması gerekir.
  3. İsmi niteler, isim hakkında bilgi verir nitelikte olmalıdır. Sonuçta bir sıfattan bahsediyoruz.

Bu üç özelliği örneklerle göstermeye çalışalım.

adjective_clause1

 

 

 

 

 

Genellikle bağlama zamiri (relative pronoun) tamlamada özne konumundadır. Şu örneği inceleyelim:

adjective_clause

Daha önce de söylediğimiz gibi bağlama zamirlerinin cümleden çıkarılması olağan bir durumdur. Örneğin;
The toy you bought last year has broken down. (“The toy which…” yerine)

The movie your friend recomended scared the kids. (“The movie which…” yerine)

Ancak bu her zaman mümkün değildir. Örneğin aşağıdaki cümleden ‘relative pronoun’u çıkaramayız.

Tyler is a person who listens when you wish him to talk. (“Tyler is a person listens” şeklinde bir yazım yanlış olurdu.)

Virgül Kullanımı

Eğer sıfat tümceciği nitelediği ismin tanımlanması için gerekli ise yani ismi tanımlıyor ise virgül kullanılmaz.
Ancak sıfat tümceciği nitelediği isim hakkında fazladan bilgi veriyorsa o zaman virgül kullanılır.

adjective_clause3

 

 

 

 

adjective_clause2