Sıfatlar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Sıfatlar – Dilbilgisi Terimleri / Adjective – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda sıfatlar (Adjective) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Sıfatlar niteleyici kelimelerdir. Sıfatlar genelde bir isim ya da bazen bir zamirden önce veya sonra kullanılarak o kelimenin anlamını etkilerler. Örneğin;

A large glassBüyük bir cam
adjective noun

The weather is hot today. – Hava bugün sıcak.
noun    adjective

‘Green, beautiful, tired, pretty vs.’ gibi betimleyici kelimelerin yanı sıra sıfatların birçok çeşidi vardır. Örneğin:
Tanımlıklar          : a, an, the
Bileşik sıfatlar     : 10-year-old, double-decker
Üstünlük              : taller, less stressed, louder
İşaret                    : that, those, these
Belirsiz                  : few, some
İyelik                     : her, its, their, my