Sıfatlar ve Zarflar

İngilizce Sıfatlar

İngilizce karşılaştırma yapıları

İngilizce karşılaştırma yapısı örnek cümleler

İngilizce düzensiz sıfatlar karşılaştırma yapıları

İngilizce düzensiz sıfatlar

İngilizce comparatives sunusu

Resimlerle comparative adjectives

Possessive adjectives

-ed ve -ing eki alan sıfatlar

Sıfatlar ve zıtları

Eş anlamlı sıfatlar

Superlative Forms

İngilizce en üstünlük dereceleri

İngilizce en üstünlük sıfatları

İngilizce Zarflar

İngilizce Zarflar ile İlgili Örnek Cümleler

Zarfların karşılaştırılması

Zarfların Karşılaştırılması (Comparison of Adverbs) ile İlgili Örnek Cümleler

Zarfların en üstünlük dereceleri

Derece-Miktar Zarfları (Adverb of Degree) ile İlgili Örnek Cümleler

Zarfların cümle içindeki yerleri

Zarfların cümledeki yeri ile ilgili örnek cümleler

Sıklık zarfları

Sıklık Zarfları (Adverb of Frequency) ile İlgili Örnek Cümleler

İki şekilde olan zarflar (-ly,-ly siz)

Tarz zarfları

Yer zarfları

Yer-Yön Zarfları (Adverb of Place) ile İlgili Örnek Cümleler

Zaman zarfları

Zaman Zarfları (Adverb of Time) ile İlgili Örnek Cümleler

Adverb clauses

Durum Zarfları (Adverb of Manner) ile İlgili Örnek Cümleler