Sıfatların Comparative veya Superlative Halini yazma alıştırması Cevapları


Write the comparative and superlative forms of these adjectives.

COMPARATIVE SUPERLATIVE

 0. easy easier thanthe easiest

beautiful ………………more beautiful than the most beautiful……………… …

 

lucky ……………………..luckier than the luckiest………. …………………………..

 

good ……………………..better than the best………. ………………………………

 

bad ……………………………..worse than the worst. ………………………………

 

important ……………….more important than the most important……………

 

hot ………………….hotter than the hottest………….. ………………………………

 

fashionable ………………… more fashionable than the most fashionable…………..

 

big ………………..bigger than the biggest……………. ………………………………

 

healthy ……………..healthier than the healthiest………………. ………………….

 

wide ……………..wider than the widest………………. …………………………..

 

Yukarıdaki alıştırmanın soruları için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız

COMPARATIVE SUPERLATIVE