Şimdiki Zaman – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Şimdiki Zaman – Dilbilgisi Terimleri / Present Progressive Tense – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda şimdiki zaman (present progressive tenseile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

The present progressive tense yani şimdiki zaman içinde bulunulan zamanda gerçekleşmekte olan sürekli eylemleri bildirmek için kullanılan bir zamandır.

Şimdiki Zamana Örnekler – Examples of the Present Progressive Tense
Aşağıdaki örneklerde şimdiki zaman yapıları koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

I am looking for a job.
İş arıyorum

My friends and I are fishing off the pier.
Arkadaşlarımla iskelede balık tutuyoruz.

Şimdiki zamanı olumsuz yapmak istediğimizde “am, is, are not” + “fiil-ing” yapılarını kullanabiliriz.

I am not looking for a job.
İş aramıyorum.

My friends and I are not fishing off the pier.
Arkadaşlarımla iskelede balık tutmuyoruz.

Soru yapısı ise aşağıdaki gibidir.

Are you looking for a job?
İş arıyor musun?

Are your friends and you fishing off the pier?
Arkadaşlarınla iskelede balık tutuyor musunuz?

Şimdiki zaman yukarıda verilen anlamının dışında özellikle planlanmış gelecek olayları için de kullanılabilir. Örnek verecek olursak;

They are moving to Spain in the summer.
Yazın İspanya’ya taşınıyorlar.

The bus is arriving in 10 minutes.
Otobüs on dakikaya geliyor.

Şimdiki Zamanı Anlamak
Aşağıda şimdiki zamanın daha iyi anlaşılmasına yönelik hazırlanmış bir grafiğe yer verilmiştir, inceleyiniz.

present_progressive_tense

Diğer Geniş Zamanlar – The Other Present Tenses
Dört geniş zamandan biri olan şimdiki zaman dışındaki geniş zamanlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Dört Geniş Zaman

Örnekler

simple present tense

I do

present progressive tense

I am doing

present perfect tense

I have done

present perfect progressive tense

I have been doing