Simple Past Tense/ Geçmiş Zaman

Simple Past Tense Geçmiş Zaman Konu Anlatımı

Past Simple of Be (was/were) Konu Anlatımı

Past Simple of Be (was/were) Örnek Cümleleri

Simple Past Tense Şeması

Simple Past Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

Simple Past Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Simple Past Tense İpucu Kelimeleri

Simple Past Tense Fiillerine -ed takısı ekleme

Simple Past Tense Yapısı

Simple Past Tense Özeti

Simple Past Tense Kullanımı

Simple Past Tense Olumlu Cümle Örnekleri

Simple Past Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

Simple Past Tense Soru Cümlesi Örnekleri

Simple Past Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.