Simple Past Tense ve Present Perfect Tense Testi


Doğru şıkkı işaretleyin

  1. My father ..... born in Kütahya

  1. We .................... here since 2000.

  1. He ................ three awards since the beginning of this year

  1. My friends and I .............. this movie last week

  1. Neil and Sandy ....................... in 2004

  1. I .............. him for five years

  1. It .................just rained

  1. ....... you ......... been to London?

  1. I .............. never been to South Africa

  1. They ................ in Spain last ThursdaySimple Past Tense konu anlatımı 

Present Perfect Tense konu anlatımı

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense arasındaki farklar

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.