Sizi anadili İngilizce olan biri gibi gösterecek 20 temel deyim -1


Deyimler içinde bulunan kelimelerin dışında anlamı olan söz gruplarıdır. Her dilde zamanla oluşan ve konuşmayı zenginleştiren unsurlardır. Useful-English-Idiomsİlk başta zor görünseler dahi kullanımlarına alışıldığında hem konuşmanızı derinleştirecek hem de daha akıcı ve kolay konuşmanızı sağlayacaklardır. Deyimler sıklıkla benzerliklere ve metaforlara dayanırlar. Bu yüzden bir deyimi öğrendiğinizde benzetilen unsurları ve metaforları da öğrenmiş olursunuz. Siz de İngilizce deyimleri öğrenmeye başladığınızda bu deyimleri konuşmanızda kullanmadan yapamayacak ve söylediklerinizi daha derin ve etkin bir şekilde ifade edebildiğinizi göreceksiniz.

İngilizce deyimleri anlamanın anahtarı onlara hiçbir zaman yazıldığı ve okunduğu anlamıyla bakmamanızdır.

Bu makalemizde sizin için en çok kullanılan Amerikan İngilizcesi deyimlerinin ve ifadelerinin 20 tanesini iki ayrı kısım halinde derledik. Bunları kullanmaya başladığınızda konuşmanızın şaşırtıcı bir şekilde ana dili İngilizce olanlarınkine benzediğini göreceksiniz.

1. (To) Hit the books

Bu deyim kelimesi kelimesine kitaplarınıza vurmak anlamına gelir. Tabi ki söylenmek istenen anlam bu değildir. Bu deyim öğrenciler arasında yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Özellikle Amerikan üniversite öğrencileri derslere çok çalışmaları gerektiğinde bu deyimi kullanırlar. Aslında basitçe anlamı derse çalışmaktır. Fakat özellikle sınavlardan önce yoğun bir şekilde derse çalışma anlamına gelmektedir.

2. (To) Hit the sack

Aynı birinci deyimde olduğu gibi bu deyimin de kelime anlamı fiziksel olarak bir çuvala vurmak veya dövmektir. Ancak gerçek anlam bu değildir. Son derece yorgun olduğunuzda ve dolayısıyla uyuyacağınızda bu deyimi kullanırsınız. Yatmak, kafayı vurup yatmak anlamındadır. “Hit the sack” yerine “hit the hay” de diyebilirsiniz.

3. (To) Twist someone’s arm

To twist someone’s arm kelime anlamıyla bir kişinin kolunu bükmek demektir. Gerçek anlamı ise bir kişinin başkasını kendisine inandırmada çok uğraşarak başarılı olmasıdır. Yani birinin ağzından girip burnundan çıkmak, dil dökmek veya benzer bir anlam olarak kanına girmek anlamına karşılık gelmektedir.

4. (To be) Up in the air

Kelimesi kelimesine up in the air deyimini düşünürsek bir şeylerin gökyüzünde olduğu, süzüldüğü veya uçtuğu aklımıza gelir. Belki bu şeyin bir uçak veya balon olabileceğini de hayal edebiliriz. Fakat gerçekte bu deyim kullanıldığında bir şeylerin belirsiz olduğunu ve kesin planların daha yapılmadığı anlamına gelir. Karar verilmemiş olmak, neticeye bağlanmamış, askıda olmak karşılıklarını kullanabiliriz.

5. (To) Stab someone in the back

Birini arkasından bıçaklamak dilimizde de kullanılan bir deyimdir ve İngilizcedeki anlamıyla aynıdır. Anlam olarak bize yakın olan ve bize güvenen birinin güvenini suiistimal ederek ve ona gizlice ihanet ederek duygularını incitmek demektir. Böyle davranan birine de back stabber (arkadan bıçaklayan, arkadan vuran, kalleş) denir.

6. (To) Lose your touch

Aslında birebir anlamı parmaklarınızı ve ellerinizi hissetme yeteneğinizi artık kullanamamanız olan bu deyim gerçekte şeylerle, olaylarla veya durumlarla baş etme yeteneğinizi kaybetmeniz ve bundan yakınmanız anlamına gelmektedir.

Genellikle bu deyimi daha önceden belirli bir becerimiz veya yeteneğimiz varken bu yeteneğimizden artık yararlanamadığımızdan dolayı işler kötüye gittiğinde kullanırız.

7. (To) Sit tight

Normal kelime anlamı kendini kasarak oturmak olacak bu ifade deyimsel olarak sabırla beklemek ve yeni bir bilgi edinmeden herhangi bir eyleme girişmemek demektir. Yılmadan devam etmek, niyet ve fikrinden vazgeçmemek anlamındadır.

8. (To ) Pitch in

Bu deyimden normalde hiçbir anlam çıkarılamazken mecazi olarak katkıda bulunmak veya katılmak anlamındadır. Bu ifadeyi kullandığımızda bir işi yapmak veya başarmak için bir(ler)ini sarf edilen çabaya katılmaya ve işleri daha hızlı bir şekilde bitirmeye davet ederiz.

9. (To ) Go cold turkey

Kulağa garip mi geliyor? Kimsenin doğal olarak soğuk bir hindi olacak durumu yoktur. Aslında, bu deyim bir anda kötü ve zararlı bir alışkanlıktan vazgeçmek anlamına gelir. İçki uyuşturucu gibi alışkanlıkları bırakanların zayıflaması ve yüzlerinin beyazlaması eskiden ölü bir hindiye benzetildiği için deyim bu şekilde bir kullanım bulmuştur. Bir şaşkınlık ifadesi de deyimin içinde bulunmaktadır.

10. (To) Face the music

Kelime kelimesine düşünüldüğünde bu deyim vücudunuzu müziğin geldiği yöne yere çevirmek ve öylece durmak anlamına gelmektedir. Söylenmek istenen asıl anlamsa gerçeklerle yüzleşmektir. Bu deyim kullanıldığında bir durumun iyi olsun kötü olsun (çoğunlukla kötü yanları) her sonucunun kabullenilmesi veya bunların çözümüne cesaretle girişilmesi gerektiği anlatılmaktadır.

Diğer geri kalan İngilizce deyimler için tıklayınız