Sonekler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Sonekler – Dilbilgisi Terimleri / Suffixes – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda sonekler (suffixes) ile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Kelimenin sonunda eklenerek anlamını değiştiren eklere suffixes yani sonekler denir.

Soneklere Örnekler – Examples of Suffixes

teacheröğretmen
(Bu örnekteki sonek ‘-er’ dir.)

brotherlykardeşçe
(Bu örnekteki sonek ‘-ly’ dir.)

tiredyorgun
(Bu örnekteki sonek ‘-ed’ dir.)

İngilizce soneklerden en çok karşımıza çıkabilecek olanları ‘-ed, -ing, -ly‘ ve ‘-es‘dir. Aşağıda diğer yaygın kullanılan soneklerin, anlamlarının ve örneklerinin yer aldığı bir tabloya yer verilmiştir, inceleyiniz.

Sonek

Anlam

Örnekler

-able, -ible

Yapılabilir

comfortable, passable

-al, -ial

Karakteristiklerine sahip

personal

-ed

Geçmiş zaman düzenli fiil

danced, jumped

-en

Yapıldığı maddeyi belirtir

golden, wooden

-er

Karşılaştırma

tidier, nicer

-er, -or

Yapan, eden kişi

actor, narrator, worker

-est

En üstünlük derecesi

nicest, greatest

-ful

Dolusu, çok

cupful, careful

-ic

Karakteristiklerine sahip

linguistic, sarcastic

-ing

Fiil hali,  (durum ortacı ve ulaç)

dancing, singing

-ion, -tion, -ation, ition

Eylem ya da süreç

attraction, attrition

-ity, -ty

Durum

humility, infinity

-ive, -ative, itive

İsimden sıfat üretir

expensive, plaintive

-less

Bir şey olmadan, -siz, -sız, -süz

topless, fearless

-ly

Zarf sonu

nicely, quickly

-ment

Eylem ya da süreç

enjoyment, entrenchment

-ness

Durum, hal

eagerness, kindness

-ous, -eous, -ious

Niteliklere, özelliklere sahip

erroneous, joyous

-s, -es

Çoğul

tables, foxes

-y

İle nitelenen

fatty, happy, jumpy