Soru kelimeleriyle sorular Simple past tense geçmiş zaman


İngilizce Geçmiş zaman (Simple Past Tense) soru kelimeleriyle sorular

(Soru kelimeleri ve was-were ile soru cümleleri )

Where were you born ?  Nerede doğdun ?

I was born in Denizli. Denizli’de doğdum.

 

When were you born ? Nerede doğdun ? 

I was born in 2002. 2002 de doğdum. 

 

Where were you yesterday ? Dün neredeydin ?

I was at home.  Evdeydim.

How were you yesterday  ? Dün nasıldın ?

I was fine. (İyiydim)

How many students were there in the class yesterday ?

Dün sınıfta kaç kişi vardı 

There were 10 students in the class yesterday.

Dün sınıfta 10 öğrenci vardı. 

How much was it ?

Ne kadardı (ücreti) ?  

It was 10 Euro

10 Avro idi.

FİİLLERLE SIMPLE PAST TENSE SORU CÜMLESİ ÖRNEKLERİ

İNGİLİZCE TÜRKÇE OLARAK ”WH” QUESTIONS

When did you wake up ? Ne zaman kalktın ?

I woke up at 6 o’clock. Saat 6 da kalktım.

What did you do last night ? Dün gece ne yaptın ?

I danced all night. Tüm gece dans ettim.

Where did you go last week ? Geçen hafta nereye gittin ?

I went to China last week. Geçen hafta Çine gittim. 

How did she go to her house ? Evine nasıl gitti ?

She went by bus. Otobüsle gitti. 

Why did they laugh ? Niçin güldüler ?

Because it was funny. Çünkü komikti