Sorular

İngilizce’de sorular

Yes/No soruları

Wh- kelime soruları

Wh Questions Örnek Cümleleri

İngilizce soru kelimeleri

Tag questions

İngilizce sorulara kısa cevaplar

Which yada what soruları

Passive soruları

Going to gelecek zaman soruları

Geçmiş zaman soruları

Present Perfect Tense ile sorular

Şimdiki zaman ile sorular

Will gelecek zaman soruları

Be yardımcı fiili ile sorular

Be yardımcı fiili ve soru kelimeleri ile yapılan sorular

Can ile sorular

Have ile sorular

Geniş zaman do ve does ile yapılan sorular

Did,was,were ile yapılan sorular

Who ve what ile sorulan sorular