Soyut İsimler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Soyut İsimler – Dilbilgisi Terimleri / Abstract Nouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda Soyut İsimler (Abstract Nouns) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir soyut isim duyu organları ile algılayamadığımız (göremediğimiz, duyamadığımız, dokunamadığımız, koklayamadığımız ya da tadına bakamadığımız) şeyi adlandırmada kullanılan isimdir. Örneğin;
inanç, düşünce ya da ebeveynlik gibi.

Soyut isimler konusu hala tartışılan bir konudur ve bazı isimler üzerinde dil bilimciler soyut olup olmadıkları üzerine tartışmaya devam etmektedirler. Örneğin ‘laughter – kahkaha’ kelimesi çoğu kişiye göre soyut bir isim olarak kabul edilse de kimileri kahkahanın duyulabilir olması nedeniyle soyut bir isim olmadığını düşünmektedir. Bu gibi örnekleri ‘work – iş’ ya da ‘result – sonuç’ gibi kelimelerle tartışmaya açabiliyor olmamız soyut ve somut isimler arasındaki farkların çok da keskin çizgilerle belirlenmediğini göstermektedir.

Aşağıda genel olarak soyut kabul edilen bazı isimlerden örnekler verdik;

Anger  Öfke Joy  Neşe
Beauty  Güzellik Knowledge  Bilgi
Bravery  Cesaret Kinship  Akrabalık
Childhood  Çocukluk Life  Hayat
Communication  İletişim Luxury  İhtişam
Democracy  Demokrasi Misery  Perişanlık
Determination  Kararlılık Modesty  Alçak gönüllülük
Energy  Enerji Option  Seçenek
Embarrassment  Utanç Opportunity  Fırsat
Fear  Korku Peace  Barış
Friendship  Arkadaşlık Pride  Gurur
Gossip  Dedikodu Relaxation  Rahatlama
Grace  Zarafet Role  Görev
Happiness  Mutluluk Skill  Beceri
Hope  Umut Success  Başarı
Information  Bilgi Trust  Güven
Intelligence  Akıl, zekâ Truth  Gerçek
Justice  Adalet Wisdom  Akıl, akıllılık
Weakness  Zayıflık