"��abuk ayr��labilir bir fi��le f��zeye tak��l�� bulunan ve f��ze, hen��z at���� te��hizat��na ba��l�� bulundu��u s��rada, f��ze te��hizat��n��n kontrol ve muayene edilmesine yarayan bir kablo." terimini bulamadık !