"1947 milli güvenlik kanununa göre tesis edilen ve askeri ikmal programının koordinasyonu ile görevli olan sivil bir kurul. bu kurul: bir başkan ile msb lığına bağlı üç kuvvet komutanlığı müsteşarlarından müteşekkil" terimini bulamadık !