back-mutation

"back-mutation" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

İngilizce
Türkçe