"belirlenebilen bir hatay�� i��eren veya i��ermeyen ve g��zlem i��in se��ilen ��rnek" terimini bulamadık !