"belirli bir g��rev veya g��revlerin ba��ar��yla ifas�� yolunda kar����l��kl�� faaliyet ve ba����ml��l��kla birle��tirilmi�� ve d��zenlenmi�� usul ve kaynaklar��n tertiplenmi�� her t��rl�� ana unsur" terimini bulamadık !