binary coded decimal

"binary coded decimal" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe
İngilizce