"bir kattan merdiven sahanl������na kadar giden merdiven b��l��m��" terimini bulamadık !