electron mass

"electron mass" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

İngilizce
Türkçe