flush down the toilet

"flush down the toilet" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

İngilizce
Türkçe