forgiveness of a debt

"forgiveness of a debt" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

İngilizce
Türkçe