"i�� de��erlendirmede yap��lan i��lemlerden biri olup bu i��lemde i��ler daha ��nceden tesbit edilmi�� s��n��flara g��re s��ralan��r" terimini bulamadık !