imalatın ve ambalaj işlerinin düzenlenmesiyle ilgili bilgi ve verileri elde etmek üzere sözlü veya yazılı olarak verilen sorular serisi

"imalatın ve ambalaj işlerinin düzenlenmesiyle ilgili bilgi ve verileri elde etmek üzere sözlü veya yazılı olarak verilen sorular serisi" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe
İngilizce