to make good

"to make good" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 2 sonuç

İngilizce
Türkçe

"to make good" için benzer çeviriler, benzer kelimeler, ilgili terimler

İngilizce
Türkçe