"yap��lan istekler ��zerinde yaz��l�� bir tari bu tarih, iste��i yapacak kimse taraf��ndan belirli stok seviyelerini devam ettirmek veya ��zel ve acil hallerdeki ihtiya��lar�� kar����lamak ��zere, istek yap��lacak maddelerin ne vakte kadar ikmali i" terimini bulamadık !