Spiders (Örümcekler) İngilizce Hikaye


Jason is a six-year-old boy who loves watching spiders, he hopes to one day become an entomologist.

(Jason, örümcekleri izlemeyi seven altı yaşındaki bir çocuktur, bir gün entomolog olmayı istiyor.)

 

One day, Jason was at school and his teacher brought a tarantula to class.

(Bir gün, Jason okuldaydı ve öğretmeni sınıfa tarantula getirdi.)

He asked the young children questions as they stared at the spider.

(Küçük çocuklara örümceğe bakarken sorular sordu.)

Jason raised his hand at every question. He was very bright.

(Jason her sorundan elini kaldırdı. Çok parlaktı.)

 

The teacher was impressed and asked Jason how he knew so much.

(Öğretmen etkilendiğini ve Jason’a o kadar çok şeyi nasıl öğrendiğini sordu.)

Jason told the teacher he reads about bugs and he watches them on TV. He loves bugs.

(Jason öğretmenine böcekler hakkında okuduğunu ve onları televizyonda izlediğini söyledi. O böcekleri seviyordu.)

 

The teacher decided to let Jason take the spider home. He gave him strict rules and instructions.

(Öğretmen, Jason’ın örümceği eve götürmesine izin vermeye karar verdi. Ona sıkı kurallar ve talimatlar verdi.)

Jason took good care of the spider and brought it back the next day.

(Jason örümceği iyi baktı ve ertesi gün geri getirdi.)

Jason was grateful for meeting the spider.

(Jason örümcekle tanıştığınız için minnettar oldu.)