Sports – İngilizce Spor Dalları Quiz


Sports – İngilizce Spor Dalları Quiz

  1. You need a racket to play …………………..
Yukarıdaki boşluk hangisiyle tamamlanamaz?

  1. You need a ball to play ……………………….
Yukarıdaki boşluk hangisiyle tamamlanamaz?

3. 

4. 

  1. Leonard: …………………………….?
Milena: My favorite sport is swimming

6. 

7.-10. soruları tabloya göre cevaplayınız
  1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Who can play basketball?

  1. Who can play table tennis? 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.