Sports – İngilizce Spor Dalları Quiz


Sports – İngilizce Spor Dalları Quiz

  1. You need a racket to play …………………..
Yukarıdaki boşluk hangisiyle tamamlanamaz?

  1. You need a ball to play ……………………….
Yukarıdaki boşluk hangisiyle tamamlanamaz?

3. 

4. 

  1. Leonard: …………………………….?
Milena: My favorite sport is swimming

6. 

7.-10. soruları tabloya göre cevaplayınız
  1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Who can play basketball?

  1. Who can play table tennis?