Subject Pronouns Quiz (Zamirler Testi)


 

For the questions below, please choose the best option to complete the phrases. .(Aşağıdaki sorular için en uygun cevabı seçiniz.)

1-Rabbit and dog





2-Ayşe and I





3-John and Elizabeth





4-Cheese





5-Mary  





6-Goats





7-Primary School





8-People





9-Car





10- Daughter







Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.