Superstitions – İngilizce Batıl İnançlar Quiz


Superstitions – İngilizce Batıl İnançlar Quiz

  1. If you walk under a ladder, ………………………

  1. She goes to a fortune teller every week, she is ……………………..

  1. You can hang a horse shoe in your home. It will bring ………………..

  1. You can hang a blue bead in your home, it will protect your home from …………

  1. Superstitions are ……………………. Beliefs

  1. Superstitions are …………………….. in different cultures

  1. ……………………. brings good luck
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

8. 

  1. If you open an umbrella indoor places, you will have ………………..

  1. A ……………………………………. is a person, who tells about future 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.