Superstitions – İngilizce Batıl İnançlar Testi


Superstitions – İngilizce Batıl İnançlar Testi

  1. She reads her horoscope everyday. She is a …………………….. person.

  1. If you find a four-leaf clover, it brings ……………………….

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

  1. If you see a ………………………, something bad will happen. 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.