Sürekli Bitmiş Zamanlar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Sürekli Bitmiş Zamanlar – Dilbilgisi Terimleri / Perfect Progressive Tenses – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda sürekli bitmiş zamanlar (perfect progressive tenseile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Perfect Progressive Tenses yani sürekli bitmiş zamanlar perfect progressive özelliği gösteren zamanlardan oluşan bir zaman grubudur.. Bu grup; past perfect progressive tense, present perfect progressive tense ve future perfect progressive tense olmak üzere üç zamandan oluşur.

Bu üç zaman arasındaki farkları kısaca açıklayacak olursak;

Past Perfect Progressive ve Future Perfect Progressive zamanları sürekli bir eylemin sonunu belirtmek için kullanılır. Present Perfect Progressive zamanı ise geçmişte başlamış ve bulunulan an içinde de devam etmekte olan sürekli eylemler için kullanılır.

Perfect Progressive Zamanlara Örnekler – Examples of Perfect Progressive Tenses
Aşağıda perfect progressive zamanlara örnekler verilmiştir, yapıları diğer zamanlar ile karşılaştırınız.
The Past Perfect Progressive Tense – Sürekli Mişli Geçmiş Zaman
I had been working.
Çalışmıştım.

He had been studying.
Çalışmıştı.

The Present Perfect Progressive Tense – Sürekli Yakın Geçmiş Zaman
I have been working.
Çalışmaktayım.

He has been studying.
Çalışmakta.

The Future Perfect Progressive Tense – Gelecekte Sürekli Bitmişlik
I will have been working.
Çalışıyor olacağım.

He will have been studying.
Çalışıyor olacak.