Sürekli Geçmiş Zaman – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Sürekli Geçmiş Zaman – Dilbilgisi Terimleri / Past Progressive Tense – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda sürekli geçmiş zaman (past progressive tense) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Geçmişte belirli bir süre devam etmiş eylemleri bildirmekte kullanılan past progressive tense yani sürekli geçmiş zaman genellikle başka bir eylemi anlatmaya yardımcı olarak kullanılır. Örnek verecek olursak;
Geçmişte yarıda kesilen bir eylemi bildirmek için kullanılabilir:

I was painting the walls when the doorbell rang.
Duvarları boyarken kapı çaldı.

The kids were sleeping when the alarm went off.
Çocuklar uyurken alarm çaldı.

Olumsuz haline bakacak olursak:

I wasn’t painting the walls when the doorbell rang.
Kapı çaldığında duvarları boyamıyordum.

The kids were not sleeping when the alarm went off.
Çocuklar uyurken alarm çalmadı.

Soru yapısı ise aşağıdaki gibi olur:

Were you painting the walls when the doorbell rang?
Sen duvarları boyarken mi çaldı kapı?

Were the kids sleeping when the alarm went off?
Alarm çaldığında çocuklar uyuyor muydu?

Bu zaman ayrıca bir eylemin gerçekleştiği sırada bir başka eylemin gerçekleştiğini bildirmek için de kullanılabilir:

While I was painting the walls, I painted the door.
Duvarları boyarken kapıyı da boyadım.

While you weren’t painting the door, I painted the walls.
Sen kapıyı boyamazken ben duvarları boyadım.

Were you painting the walls when I painted the door?
Ben kapıyı boyadığımda sen duvarları mı boyuyordun?

Past progressive tense bu durumların dışında bir eylemle aynı anda gerçekleşen başka bir eylemi anlatmak için de kullanılabilir:

While you were painting the walls, I was painting the door.
Sen duvarları boyarken ben kapıyı boyuyordum.

Sürekli Geçmiş Zamanın Yapılışı – Forming the Past Progressive Tense
Aşağıda sürekli geçmiş zamanın daha iyi anlaşılmasına yönelik hazırlanmış bir grafik yer almaktadır, inceleyiniz.
past_progressive_tense

Tekil durumlar için:
was + (fiil) + ing

Çoğul durumlar için:
were + (fiil) + ing

(fiil) + ‘ing’ kısmı durum ortacı olarak da bilinir. Aşağıda şekillerde yapılabilir:

Çoğunlukla fiillerin sonuna ‘-ing’ takısı eklemek yeterlidir. Örneğin;
sleep > sleeping
go > going

Sonu ‘e’ ile biten fiillerde ise son harf kaldırılarak ‘-ing’ takısı eklenir:
type > typing
take > taking

Bir fiilde vurgu fiilin son hecesinde ve fiilin sonu “sessiz, sesli ve sessiz harf” şeklinde bitiyor ise son sessiz harf iki kere yazılır ve ‘-ing’ takısı eklenir. Örnek verecek olursak;

bid > bidding
run > running
forget > forgetting

Diğer Geçmiş Zamanlar
Dört geçmiş zamandan biri olan sürekli geçmiş zaman dışında aşağıdaki tabloda verilen zamanlar vardır.

Dört Geçmiş Zaman Örnekler
simple past tense I fell
past progressive tense I was falling
past perfect tense I had fallen
past perfect progressive tense I had been falling