Sürekli Gelecek – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Sürekli Gelecek – Dilbilgisi Terimleri / Future Progressive – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda sürekli gelecek zaman (future progressive tenseile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede ‘future progressive’ zamanı gelecekte devam ediyor olacak eylemler için kullanılır ve ‘gelecekte süreklilik’ ifade eder.

Örnekler – Examples of the Future Progressive Tense

Aşağıda bu zamanda kurulmuş örnek cümlelere yer verilmiştir. ‘Future progressive’ yapıları koyu ile yazılmıştır.

I will be waiting for you when your train arrives tonight.
Bu akşam trenden indiğinde seni bekliyor olacağım.

We will be working together on this project.
Bu projede beraber çalışıyor olacağız.

I will not be waiting for you when your train arrives tonight.
Bu akşam trenden indiğinde seni bekliyor olmayacağım.

We will not be working together on this project.
Bu projede beraber çalışıyor olmayacağız.

Will you be waiting for me when my train arrives tonight?
Bu akşam trenden indiğimde beni bekliyor olacak mısın?

Will we be working together on this project?
Bu projede beraber çalışıyor olacak mıyız?

Aşağıda bu zamanın kavranmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz bir tabloya yer verdik, inceleyiniz.

future_progressive_tense