Sürekli Mişli Geçmiş Zaman – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Sürekli Mişli Geçmiş Zaman – Dilbilgisi Terimleri / Past Perfect Progressive Tense – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda sürekli mişli geçmiş zaman (past perfect progressive tenseile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Kabaca açıklayacak olursak geçmişte meydana gelip bitmiş sürekli bir eylemi ifade etmek için kullandığımız zamana past perfect progressive tense yani sürekli mişli geçmiş zaman denir. İlgili örnekler aşağıda verilmiştir.

Bu örneklerde past perfect progressive tense yapısı koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

We had been arguing for over an hour before you arrived.
Sen gelmeden önce bir saattir tartışmaktaydık.

I had been working at this company for two years when it went out of business.
Kapanmadan önce bu şirkette iki sene çalışmıştım.

She had been cleaning the house for an hour before the dog walked in with muddy paws.
Köpek çamurlu patileriyle içeri girmeden önce evi bir saat temizlemiş.

Yukarıdaki örnekleri kullanarak olumsuz yapıya bir göz atalım:

We had not been arguing for over an hour before you arrived.
Sen gelmeden önce bir saattir tartışmamıştık.

I had not been working at this company for two years when it went out of business.
Kapanmadan önce bu şirkette iki sene çalışmamıştım.

She had not been cleaning the house for an hour before the dog walked in with muddy paws.
Köpek çamurlu patileriyle içeri girmeden önce evi bir saat temizlememiş.

Yukarıdaki örnekleri kullanarak soru yapısına bir göz atalım:

Had they been arguing for over an hour before you arrived?
Sen gelmeden önce bir saattir tartışıyorlarmış mı?

Had you been working at this company for two years when it went out of business?
Kapanmadan önce bu şirkette iki sene çalışmış mıydın?

Had she been cleaning the house for an hour before the dog walked in with muddy paws?
Köpek çamurlu patileriyle içeri girmeden önce evi bir saat temizlemiş mi?

Sürekli Mişli Geçmiş Zamanın Yapılışı – Forming the Past Perfect Progressive Tense

Aşağıda bu zamanın anlaşılmasına yardımcı bir çizim yer almaktadır, inceleyiniz.

past_perfect_progressive_tense

Diğer Geçmiş Zamanlar
Dört geçmiş zamandan biri olan mişli geçmiş zaman dışında aşağıdaki tabloda verilen zamanlar vardır.

Dört Geçmiş Zaman

Örnekler

simple past tense

I fell

past progressive tense

I was falling

past perfect tense

I had fallen

past perfect progressive tense

I had been falling