Sürekli Yakın Geçmiş Zaman – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Sürekli Yakın Geçmiş Zaman – Dilbilgisi Terimleri / Present Perfect Progressive Tense – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda sürekli yakın geçmiş zaman (present perfect progressive tense) ile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

The present perfect progressive tense yani sürekli yakın geçmiş zamanın iki kullanımı vardır. Bunlardan ilki;
Geçmişte başlayıp içinde bulunulan zamanda devam eden sürekli bir eylem ya da durum söz konusu olduğunda,
İkincisi ise;
Geçmişte başlayan sürekli bir olayın henüz sonlandığı genellikle de etkilerinin içinde bulunulan zamanda devam ettiği durumlarda.
Son kullanım geçmişte başlayıp geçmişte biten bir olayın geniş zaman olarak değerlendirilmesi olarak kabul edildiğinden biraz kafa karıştırabilir. Ancak bunun sebebi geçmişte biten söz konusu olay ya da durumun içinde bulunulan zamana bir etkisi olmasından dolayıdır.

Sürekli Yakın Geçmiş Zamana Örnekler – Examples of the Present Perfect Progressive Tense
Aşağıdaki örneklerde sürekli yakın geçmiş zaman yapıları koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

I have been relying on a pay rise to pay my mortgage loan.
Ev kredimi ödemek için maaş zammına güveniyordum.
(Bu örnekte cümleyi kuran kişi hala maaş artışına güveniyor olabilir ya da maaş artışını almış da olabilir. Bu durum cümleden kesin olarak anlaşılamasa da cümle, cümleyi kuranın şu anki durumu ile bilgi vermektedir.)

My grandparents have been taking the wrong pills for a month.
Dedemler bir aydır yanlış hapları alıyorlarmış.
(Bu cümlede anlam, cümleyi söyleyen kişinin büyük anne-babası hala yanlış hapları alıyor olabilir de olmayabilir de şeklindedir. Daha önceki örnekte de olduğu gibi bu cümle bu kişilerin şu anki durumu hakkında bilgi vermektedir.)

Sürekli yakın geçmiş zamanı olumsuz yapmak istediğimizde “has not been” ya da “have not been” yapılarını kullanabiliriz.

I have not been relying on a pay rise to pay my mortgage loan.
Ev kredimi ödemek için maaş zammına güvenmiyordum.

My grandparents have not been taking the wrong pills for a month.
Dedemler bir aydır yanlış hapları alımıyorlarmış.

Soru yapısı ise aşağıdaki gibidir.

Have you been relying on a pay rise to pay my mortgage loan?
Ev kredini ödemek için maaş zammına mı güveniyordun?

Have you grandparents been taking the wrong pills for a month?
Dedenler bir aydır yanlış hapları mı alıyorlarmış?

Sürekli Yakın Geçmiş Zamanı Anlamak
Aşağıda sürekli yakın geçmiş zamanın daha iyi anlaşılmasına yönelik hazırlanmış bir grafiğe yer verilmiştir, inceleyiniz.

present_perfect_progressive_tense

Diğer Geniş Zamanlar – The Other Present Tenses
Dört geniş zamandan biri olan sürekli yakın geçmiş zaman dışındaki geniş zamanlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Dört Geniş Zaman

Örnekler

simple present tense

I do

present progressive tense

I am doing

present perfect tense

I have done

present perfect progressive tense

I have been doing