Sürekli Zamanlar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Sürekli Zamanlar – Dilbilgisi Terimleri / Progressive Tenses – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda sürekli zamanlar (progressive tense) ile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

The progressive tense yani sürekli zaman bir zamanlar grubudur. Bu grupta ‘the past progressive tense – sürekli geçmiş zaman, the present progressive tense- şimdiki zaman’ ve ‘the future progressive tense – sürekli gelecek zamanı’ yer almaktadır. Bu zamanlar söz konusu olduğunda bazı kaynaklar ‘progressive’ yerine ‘continuing’ ya da ‘continuous tenses’ terimlerini kullanabilir.

Bu üç sürekli zaman adından da anlaşılabileceği üzere sürekli eylemleri bildirirler.

Sürekli Zamanlara Örnekler – Examples of Verbs in Progressive Tenses
Aşağıdaki örneklerde sürekli zamanlar koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

Past Progressive Tense – Sürekli Geçmiş Zaman
I was doing.Yapıyordum.
She was sleeping.Uyuyordu.

Present Progressive Tense – Şimdiki Zaman
I am doing.Yapıyorum.
She is sleeping.Uyuyor.

Future Progressive Tense – Sürekli Gelecek Zaman
I will be doing.Yapıyor olacağım.
She will be sleeping. – Uyuyor olacak.