Tag Questions / Yönlendirme – Doğrulama soruları


TAG QUESTIONS

 

 

 

Tag questions, cümlelerin sonuna eklediğimiz sorulardır. Cümleye “değil mi, tamam mı?” gibi anlamlar katar.

 

 Örneğin:

 

She is speaking, isn’t she? (O konuşuyor, değil mi?)

You are a teacher, aren’t you? (Sen öğretmensin değil mi?)

Ali is clever, isn’t he? (Ali zeki, değil mi?)

 

Tag questions konusunun temel mantığı; cümlenin yapısı olumlu ise question tag’in olumsuz, cümlenin yapısı olumsuz ise question tag’in olumlu olmasıdır.

 

*Olumlu Cümlelerde

 

 

You know him, don’t you? (Onu tanıyorsun, değil mi?)

 

They like each other, don’t they? (Birbirlerini seviyorlar, değil mi?)

 

She is from Ankara, isn’t she? (O Ankaralı, değil mi?)

 

He speaks German, doesn’t he? (O Almanca konuşur,değil mi?)

 

We went there, didn’t we? (Biz oraya gittik, değil mi?)

 

 

OLUMSUZ CÜMLELERDE

You aren’t coming, are you? (Sen gelmiyorsun, değil mi?)

 

She isn’t a doctor, is she? (O doktor değil, değil mi?)

 

They were running, weren’t they? (Onlar koşuyordu, değil mi?)

 

He didn’t play football, did he? (Futbol oynamadı, değil mi?)

 

We aren’t singing, are we? (Şarkı söylemiyoruz, değil mi?)

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR 

 

NOT 1:  Eğer yardımcı fiil yoksa, question tag cümlenin zamanına göre belirlenir. 

 

Örnek 1: “She called you yesterday” cümlesinde yardımcı fiil yoktur ama cümle geçmiş zaman yani simple past tense ile yapılmış olduğu için biz yardımcı fiili “did” olarak kabul ederiz. Cümle de olumlu olduğu için did fiilini olumsuz hale çevirip tag question’ı “didn’t” olarak belirleriz.

Tag question ile cümlemiz “She called you yesterday, didn’t you?” şeklinde olmalıdır. 

 

Örnek 2: Aynı şekilde, “They play basketball” cümlesinde de yardımcı fiil bulunmadığı için ve cümle geniş zaman yani simple present tense ile kurulduğu için, yardımcı fiili “do” olarak kabul ederiz. 

Cümledeki tag question“They play basketball, don’t they?” şeklinde olmalıdır. 

 

NOT 2: “I am” ile başlayan cümlelerin tag question’ı “aren’t I” şeklinde yapılır. 

Örneğin:

I am beautiful, aren’t I? (Ben güzelim, değil mi?)

I am the first to come, aren’t I? (İlk gelen benim, değil mi?)

I am the best, aren’t I? (En iyi benim, değil mi?)

 

 NOT 3: Cümlenin yapısı olumsuz olmadığı halde, anlamı olumsuzsa:

Örneğin:

They have never been to London, have they?

Nobody lives here, do they?

 

 

 NOT 4: Tag questions daima kişi zamirleriyle oluşturulur. 

 

Doğru: Students do their homework, don’t they?

Yanlış: Students do their homework, don’t students?

 

Doğru: Everbody likes hamburger, don’t they?

Yanlış: Everybody likes hamburger, don’t everybody?

 

 

 

TENSELER İLE TAG QUESTION

 

Simple Present Tense

*I go to work, don’t I? (İşe giderim, değil mi?)

*You swim in the sea, don’t you? (Denizde yüzersin, değil mi?)

*She likes fishing, doesn’t she? (Balık tutmayı sever, değil mi?)

 

Present Continuous Tense

*They are playing basketball, aren’t they? (Basketbol oynuyorlar, değil mi?)

*He is watching television, isn’t he? (Televizyon izliyor,değil mi?)

*We are going, aren’t we? (Gidiyoruz,değil mi?)

 

Simple Past Tense

*She was a student, wasn’t she? (O öğrenciydi, değil mi?)

*They went shopping, didn’t they? (Alışverişe gittiler, değil mi?)

*You arrived home, didn’t you? (Eve vardın, değil mi?)

 

Past Continuous Tense

*You were sleeping, weren’t you? (Uyuyordun, değil mi?)

*She was cooking, wasn’t she? (Yemek yapıyordu, değil mi?)

*They were crying, weren’t they? (Ağlıyorlardı değil mi?)

 

Present Perfect Tense

*You have called your mom, haven’t you? (Anneni aradın, değil mi?)

*She has cleaned the room, hasn’t she? (Odayı temizledi, değil mi?)

*They have just arrived, haven’t they? (Onlar daha şimdi vardı, değil mi?)

 

Present Perfect Continuous Tense

*They have been running, haven’t they? (Koşuyorlardı, değil mi?)

* He has been sleeping, hasn’t he? (Uyuyordu, değil mi?)

*You have been working together, haven’t you? (Birlike çalışıyordunuz, değil mi?)

 

Past Perfect Tense

*We had gone there, hadn’t we? (Oraya gitmiştik, değil mi?)

*Jack had done this, hadn’t he? (Jack bunu yapmıştı, değil mi?)

*You had waited him for two years, hadn’t you? (Onu iki yıl beklemiştin,değil mi?)

 

Past Perfect Continuous Tense

*I had been sleeping, hadn’t I? (Uyuyordum, değil mi?)

*He had been dancing, hadn’t he? (O dans ediyordu, değil mi?)

*You had been playing basketball for three hours, hadn’t you? (Üç saattir basketbol oynuyordun, değil mi?)

 

Simple Future Tense

*You will do this, won’t you? (Bunu yapacaksın, değil mi?)

*She will catch the bus, won’t she?  (Otobüse yetişecek, değil mi?)

*They will ask me a question, won’t they? (Onlar bana soru soracaklar, değil mi?)

 

Simple Future Continuous Tense 

*They will be studying, won’t they? (Çalışıyor olacaklar, değil mi?)

*Ayse will be cleaning the house, won’t she? (Ayse evi temizliyor olacak değil mi?)

*You will be playin tennis, won’t you? (Tenis oynuyor olacaksın, değil mi?)

 

MODAL VERBS İLE TAG QUESTION

 

Can 

*You can help us, can’t you? (Bize yardım edebilirsin, değil mi?)

*They can’t swim, can they? (Onlar yüzemiyor, değil mi?)

*He can be a doctor, can’t he? (O doktor olabilir,değil mi?)

*Deniz can speak English, can’t she? (Deniz İngilizce konuşabilir, değil mi?)

 

Should/Ought to

*Mary should stop smoking, shouldn’t she? (Mary sigarayı bırakmalı, değil mi?)

*You should see a doctor, shouldn’t you? (Doktora görünmelisin,değil mi?)

*They shouldn’t do this, should they? (Bunu yapmamalılar, değil mi?)

*He ought to see a doctor, oughtn’t he? (Bir doktora görünmeli, değil mi?)

*We ought to earn money, oughtn’t we? (Para kazanmalıyız, değil mi?)

 

Have to 

*I have to go to school, don’t I? (Okula gitmek zorundayım, değil mi?)

*She doesn’t have to paint, does she? (Boyamak zorunda değil, değil mi?)

*They have to read this book, don’t they? (Bu kitabı okumak zorundalar, değil mi?)

*We have to clean the house, don’t we? (Evi temizlemek zorundayız,değil mi?)

*He doesn’t have to get up early, does he? (O erken uyanmak zorunda değil, değil mi?)

 

Must

*She must do her homework, mustn’t she? (Ödevlerini yapmalı, değil mi?)

*They must be silent, mustn’t they? (Sessiz olmalılar, değil mi?)

*Ali mustn’t make a noise, must he? (Ali gürültü yapmamalı,değil mi?)

*You mustn’t drink cold water, must you? (Soğuk su içmemelisin, değil mi?)

*We must study, mustn’t we? (Çalışmalıyız, değil mi?)

 

Might

*It might rain tomorrow, mightn’t it? (Yarın yağmur yağabilir, değil mi?)

*They might be late, mightn’t they? (Geç kalabilirler, değil mi?)

*I might not see you tomorrow, mightn’t I? (Seni yarın göremeyebilirim, değil mi?)

*He might be wrong about the situation, mightn’t he? (Bu konuda yanılmış olabilir, değil mi?)

 

Let’s Kullanımı 

*Let’s go to the beach, shall we? (Hadi sahile gidelim, olur mu?)

*Let’s play computer, shall we? (Hadi bilgisayar oynayalım, olur mu?) 

*Let’s make a cake, shall we? (Hadi kek yapalım, olur mu?)

*Let’s have a break, shall we? (Ara verelim, olur mu?)

*Let’s meet at the station, shall we?  (Durakta buluşalım, olur mu?)

 

Emir Kipi ile Kullanımı 

*Open the door, will you? (Kapıyı aç, olur mu?)

*Read the book, will you? (Kitabı oku, olur mu?)

*Don’t make a noise, will you? (Ses yapma, olur mu?)

*Exercise regularly, will you? (Düzenli olarak egzersiz yap, olur mu?)

*Eat healthy, will you? (Sağlıklı beslen, olur mu?)

 

NOT: Emir kipinde cümlenin olumlu ya da olumsuz olması fark etmez, her iki şekilde de question tag “will you” ile yapılır.  

 

ALIŞTIRMALAR

 

1-She will go to Spain, ______ ?

 

2-They don’t know the reason, _____?

 

3-Ahmet likes pizza,______?

 

4-They have arrived there, _____?

 

5-You must remember the rules, ______ ?

 

6-We have to be careful, _____?

 

7-You saw this film before, _____?

 

8- Come here, _____?

 

9-They will visit us, _____?

 

10-Everybody took a photo, ____?

 

Answers: 1-won’t she? / 2- do they? / 3-doesn’t he? / 4-haven’t they? / 5- mustn’t you? / 6-don’t we? / 7-didn’t you? / 8-will you? / 9- won’t they? / 10- didn’t they?

 

 

 

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU