Tanımlıklar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Tanımlıklar – Dilbilgisi Terimleri / Articles – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda tanımlıklar (articlesile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Türkçe’de olmayan bu kavram tanımlık, tanım edatı ya da artikel gibi isimlerle adlandırılır. İngilizce’de tanımlıklar bir sözcüğün belirli – belirsiz ya da bilinir – bilinmez olduğuna dair bilgi verir. Bu açıdan tanımlıkları ikiye ayırabiliriz.

Belirli Tanımlık – The Definite Article ‘the’
Belirsiz Tanımlıklar – The Indefinite Articles ‘a, an’

Belirli ve Belirsiz Tanımlıklara Örnekler

The boy broke the bottle. – Çocuk şişeyi kırdı.
(Buradaki ‘şişe’ bilinen bir şişedir. Yani konuşmacılar büyük ihtimal cümleyi kuranın hangi şişeden bahsettiğini zaten biliyorlardır.)
Do you have a bottle?Bir şişen var mı?
(Buradaki ‘şişe’ herhangi bir şişe olabilir.)

He is not just a champion, he is the champion.O sıradan bir şampiyon değil, o şampiyonun ta kendisi.
(Burada söz konusu kişi herhangi bir şampiyon değil, herkesin bildiği, ünlü bir şampiyondur.)

A ve An’nin Kullanımındaki Farklar

Belirsiz tanımlıkların kullanımına ilişkin dikkat edilmesi gereken nokta nerede, hangi durumlarda ‘a’ değil de ‘an’ belirsiz tanımlığının kullanılması gerektiğidir.

Belirsiz tanımlıklarda meydana gelen bu farkın temel sebebi konuşmayı kolaylaştırmak olduğunu söyleyebiliriz. Tanımlıktan sonra gelen sözcüğün ilk sesi ünlü bir ses ise o zaman ‘a’ yerine ‘an’ belirsiz tanımlığı kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken İngilizce’de bazı sessiz harflerin bazı durumlarda ünlü bir ses üretiyor olabilmesidir ki bu yüzden ilk harf yerine ilk sese dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettik. Örneklerle açıklayacak olursak;

A horse / An hour
Her ne kadar ‘horse’ ve ‘hour’ kelimeleri aynı harfle başlasa da ‘horse’nin belirsiz tanımlığı ‘a’, ‘hour’ın belirsiz tanımlığı ise ‘an’dir. Bunun sebebi ‘horse’ kelimesinin bir ünsüz ses, ‘hour’ kelimesinin ise bir ünlü ses ile başlamasıdır. Aynı durumu şu örneklerde de görebiliriz:

A university student / An unidentified object
A European country / An FBI agent