Telling the Time – İngilizce Zamanı Söylemek Quiz


Telling the Time – İngilizce Zamanı Söylemek Quiz

  1. Alex: What time is it?
John: It is 4.00 Altı çizili cümle yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bir değişme olmaz?





  1. What time do you go to bed?





  1. Henry: ……………………………….
Jimmy: My tennis course is at 10.00





  1. twenty-five past eleven





  1. quarter to twelve





  1. twenty to six





  1. 05.35





  1. 06.45





  1. 10.20





  1. 07.55