Telling the Time – İngilizce Zamanı Söylemek Quiz


Telling the Time – İngilizce Zamanı Söylemek Quiz

  1. Alex: What time is it?
John: It is 4.00 Altı çizili cümle yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bir değişme olmaz?

  1. What time do you go to bed?

  1. Henry: ……………………………….
Jimmy: My tennis course is at 10.00

  1. twenty-five past eleven

  1. quarter to twelve

  1. twenty to six

  1. 05.35

  1. 06.45

  1. 10.20

  1. 07.55