Telling the Time – İngilizce Zamanı Söylemek Testi


Telling the Time – İngilizce Zamanı Söylemek Testi

1.What time is it?

2.What time is it?

  1. A: ……………………………………………………? B: I get up at half past nine. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. 05.25
Yukarıdaki saatin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  1. quarter to seven
Yukarıda okunuşu verilen saat aşağıdakilerden hangisidir?

  1. What time is it?
Yukarıdaki soruya aşağıdakilerden hangisi cevap olarak verilebilir?

  1. It is half past two.
Yukarıdaki saati ifade eden görsel aşağıdakilerden hangisidir? 1-2- 3-   4-   

  1. I do my homework at ten o’clock.
Yukarıdaki cümleyi ifade eden görsel aşağıdakilerden hangisidir? 1- 2- 3- 4-

9.Yukarıdaki görseli ifade eden cümle hangisidir?

  1. 8.35
Yukarıdaki saatin yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?