The Owl in the Tree (Ağaçtaki Baykuş) İngilizce Uzun Hikaye


Hello, my name is Owl.

(Merhaba benim adım Baykuş. )

I am one of a kind.

(Ben nazik biriyim.)

I am gray blue, and white.

(Ben gri mavi ve beyazım.)

I was born during winter but I love summer.

(Kışın doğdum ama yaz severim.)

I can see far distances at morning and at night.

(Sabah ve gece uzak mesafeleri görebiliyorum.)

I may look tired, but am never fool.

(Yorgun görünebilirim, ama asla aptal değilim.)

When I close my eyes, I can see everything in sight.

(Gözlerimi kapattığım zaman, görünen her şeyi görebiliyorum.)

 

I am very fluffy.

(Ben çok kabarığım.)

But my neck is longer and skinnier than it looks

(Ama boynum göründüğünden daha uzun ve incedir.)

I can turn my head 270 degrees to spot any danger miles away.

(Kafamı 270 derece döndürebilirim ki herhangi bir tehlike uzakta olabilir.)

I have thick feathers to keep me warm.

(Beni sıcak tutmak için kalın tüylerim var.)

I have four toes. Three are in the front.

(Dört ayak parmağım var. Üçü önde.)

One is in the back.

(Diğeri arkada)

 

I usually don’t make my own nest.

(Genellikle kendi yuva yapmam.)

I find tree holes or old nests to rest.

(Ağaç delikleri veya dinlenmek için eski yuvalar buluyorum.)

I travel every year and sometimes stay in the same area all year.

(Her yıl seyahat ediyorum ve bazen bütün yıl aynı bölgede kalıyorum.)

Trees are my home. They are my place to hide in.

(Ağaçlar benim evim. Onlar benim yerim gizlenme yerim.)

I love being an owl. I love seeing far. And I love to live in trees.

(Bir baykuş olmayı seviyorum. Uzak görüşe bayılırım. Ve ağaçlarla yaşmayı severim.)