Their/They/They’re Kelimelerinin Farkları Nelerdir?


Başlıkta görmüş olduğunuz bu 3 kelimenin kaderi her daim İngilizce öğrenenler tarafından karıştırılmak olmuştur.Siz de aynı sıkıntıyı çekiyorsanız üzülmeyin! Zira bu 3 kelimenin yanlış kullanımı ana dili İngilizce olanlar arasında bile oldukça yaygın. Aslında bunun da oldukça anlaşılabilir bir sebebi var. Bu 3 kelime “eş sesli”. Yani okunuşları aynı fakat anlamları birbirinden tamamen farklı. Fakat hem kulağa aynı gelmesi hem de yazılışlarının birbirinden farklı olması bu 3 kelimenin doğru kullanımını herkes için oldukça zorlaştırmakta. İşte bugün bu sıkıntıyı tamamen ortadan kaldıracağız. Sizin için küçük ipuçlarımız bile var. Hazırsak başlayalım!

1)THEIR:

“Their” esasen “they”(onlar) öznesinin iyelik zamiridir. “Onların” şeklinde tercüme edilebilir. İyelik zamirleri ismin kime ait olduğunu belirterek,  nesneleri anlatmak için kullanılır. Aidiyet, sahip olma bildirirler.

Eğer kafanız karıştıysa hemen örneklere göz atabiliriz.

1)This is their home. (Bu onların evi.)

2)Their clothes are so expensive. (Onların kıyafetleri çok pahalı.)

3)They didn’t do their homework.(Onlar ödevlerini yapmadılar.)

4)They didn’t finish their meal.(Onlar yemeklerini bitirmediler.)

5)They can’t find their keys.(Onlar anahtarlarını bulamıyorlar.)

2)THERE:

“There” orada manasına gelen bir yer-yön zarfıdır. Bu tür zarflar, eylemi yer bakımından belirleyen sözcüklerdir. Nereye ya da nerede sorusuna cevap verirler. Bir bakımdan “there” kelimesi orada manasına geldiğinden “burada” manasına gelen “here” kelimesinin zıttıdır diyebiliriz. Aynı zamanda isim cümlelerinde “to be” fiiliyle cümleye “Olmak,var olmak” anlamını katar. Hemen örneklere göz atalım:

1)Where’s Susan?(Susan nerede?)

-Look. She’s there.(Bak. Orada.)

2)Mum,where’s my purse? (Anne cüzdanım nerede?)

-It’s there. (Orada.)

-I can’t see it. (Göremiyorum.)

-It’s on the table.(Masanın üstünde.)

3)There is still hope. (Hala umut var.)

4)There are still good people in this city. (Bu şehirde hala iyi insanlar var.)

THEY’RE:

Bu kelime “they”(onlar) ve “are”(“to be/olmak” fiilinin “onlar” öznesine göre çekilmiş hali) kelimelerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kısaltmadır. Dolayısıyla bu kısaltmanın sadece “to be” fiilinin kullanılması gereken durumlarda kullanılması gerekmektedir. “to be” fiili isim ve sıfat cümlelerinde “olmak” manasında asıl fiil olarak kullanılır. Ayrıca şimdiki zamanda yardımcı fiil olarak asıl fiille beraber kullanılır. Şimdi örneklere bakarak bu kısaltma nerelerde doğru kullanılır anlamaya çalışalım.

They’re good students. ( Onlar iyi öğrencilerdir.)

NOT: Bu cümle bir isim cümlesidir. İsim cümlelerinde They öznesine göre “to be” fiili “are” olarak çekilir. İsim cümlelerinde görüldüğü üzere olmak fiili(to be,yani bu cümlede “are”  asıl fiil olarak tek başına kullanılır.

They’re so hard-working. (Onlar çok çalışkanlardır.)

NOT: Bu cümle bir sıfat cümlesidir. Sıfat cümlelerinde öznenin özelliği ya da niteliği belirtilir. Bu yüzden yine “to be” fiili (burada “are” olarak çekilmiş) asıl fiil olarak kullanılmıştır.

They’re working right now.( Şu an çalışıyorlar)

NOT: Bu cümle şimdiki zamanın kullanıldığı bir fiil cümlesidir. Şimdiki zamanda “to be” fiili (burada “are” olarak kullanılmıştır.) “work”(çalışmak) asıl fiilinin yanında yardımcı fiil olarak kullanılmıştır.Yani özetle “they’re” kısaltmasının ya isim,sıfat cümleleriyle ya da şimdiki zaman ile kurulan cümlelerle kullanılması gerekir.

İyi hoş da bunlar benim aklımda nasıl kalacak diyorsanız,küçük ipuçlarımıza göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

İPUÇLARI:

  1. THEIR kelimesi artık öğrenmiş olduğunuz gibi bir iyelik zamiridir. Ve aidiyet bildirir. THEIR kelimesinin içinde İngilizce’de varis manasına gelen “heir” kelimesi saklıdır. Artık karıştıracak olursanız bu küçük kelime oyunuyla doğru seçeneği kullanabilirsiniz.
  2. THERE kelimesi artık bildiğiniz gibi “orada” manasına gelen bir kelimedir. Yukarıda there kelimesinin zıttının bir manada “here” kelimesi olduğunu söylemiştik. “Here” kelimesi “burada” manasına gelir ve fark edeceğiniz gibi “there” kelimesinin içinde bir “here” kelimesi gizlidir. Bundan sonra karıştıracak gibi hissederseniz içinde saklı olan“here” kelimesini aklında tutmanız yeterli olacaktır.
  3. “They’re” kelimesi bildiğiniz gibi “they” (onlar) ve “are”(to be fiilinin “they” öznesine göre çekilmiş hali) kelimelerinin kısaltılmış halidir. “They’re” fark ettiğiniz gibi kesme işareti (‘) kullanılarak yapılır ve İngilizce’de kesme işareti iki kelimeyi birleştirip kısaltmak için kullanılır. Bunu aklınızda tuttuğunuzda kesme işaretini gördüğünüzde bu kelimenin iki kelimenin birleşimi olduğunu hatırlayıp diğerlerinden ayırt edebilirsiniz.