“The”nın Kullanımı Testi 2


Doğru şıkı işaretleyiniz

Last month we visited _____________and__________________________is_____________in Asia._____________is _____________ lake in Great Britain._____________children like __________________________was cold and dry._____________is on _____________My sisters often stay at_____________in Alabama.Our friends_____________moved to Texas last July._____________is a great problem in_____________We go to_____________by_____________

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.