Tireli Yapılar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Tireli Yapılar – Dilbilgisi Terimleri / Hyphens – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda tire kullanılan yerler (hyphensile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Genellikle birleşik kelimelerin ayrı iki parçasını birleştirmek için kullanılan noktalama işaretine tire ‘- ‘ adı verilir. Birleşik sıfatlar söz konusu olduğunda da tire işareti kullanılır. Örneğin ‘a ten-year-old boy’ ‘on yaşında bir çocuk’ ifadesinde olduğu gibi. Aynı şekilde birleşik isimlerde de tire işareti bu şekilde kullanılır. ‘Fire-fly’ ya da ‘mother-in-law’ gibi.

Aşağıda tire işaretinin kullanıldığı yerlere örnekler verilerek açıklamalarda bulunulmuştur, inceleyiniz.

Birleşik Sıfatlarda

Tire işareti birleşik sıfatlarda kullanılarak onların aslında tek bir kelime olduğunu gösterir. Örnek verecek olursak;

one-week-old dogbir haftalık köpek
a 7-page documentyedi sayfalık bir belge
four-day breakdört gün izin

İngilizler birleşik sıfatlarda tire kullanmaya daha yakındırlar. Ancak birleşik sıfatları tire ile birleştirmemek dilbilgisel açıdan yanlış sayılmaz.

Birleşik İsimlerde

Tire işareti birleşik isimlerde kullanılarak onların aslında tek bir kelime olduğunu gösterir. Örnek verecek olursak;

I can see fire-flies at night.Geceleri ateş böceklerini görebiliyorum
His father-in-law lives with them.Kayınpederi onlarla yaşıyor.
They were seen by a passer-by. – Oradan geçen biri onları görmüş.

Her ne kadar birleşik isimlerde genellikle tire kullanılmadan yazım kabul edilebilir olsa da; tire ile yazmak okuma ve anlama açısından kolaylık sağlayacaktır.

Ön Eklerde

İngilizcede bazı ön ekler yazılırken tire işareti kullanılır.

re-enact ya da co-operate gibi. Bazı durumlar tire işaretinin kullanımı anlama etki eder, örneğin;

re-cover, recover | yeniden kaplamak, iyileşmek