Topluluk Adları – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Topluluk Adları – Dilbilgisi Terimleri / Collective Nouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda topluluk adları (collective nouns) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir grup insan, hayvan ya da şeyler için kullanılan isimlere topluluk isimleri (collective nouns) denir. Bu isimlere aşağıda örnekler verilmiştir.

TeamTakım / GroupGrup / CrowdKalabalık
FlockSürü / ChoirKoro / CommitteeHeyet

Topluluk isimleri sayıca oldukça çoktur. Bu isimlerin hepsini burada belirtemeyeceğimize göre sık kullanılan topluluk isimlerini ve genel olarak bir topluluk ismi oluşturma yollarını aşağıda bulabilirsiniz.

İnsanlar için Sık Kullanılan Topluluk İsimleri – Common Collective Nouns; People

A panel of experts A gang of thieves
A band of singers A pack of thieves
A choir of musicians A crowd of people
A class of students A troupe of painters
A board of managers A team of players

 

Hayvanlar için Sık Kullanılan Topluluk İsimleri – Common Collective Nouns; Animals

A flock of birds A pack of wolves
A litter of kittens A school of fish
A murder of sheep A herd of deer
An army of frogs A swarm of locusts
A flock of crows A team of horses
A hive of bees A troop of lions
A pack of hounds

 

Diğer Şeyler için Sık Kullanılan Topluluk İsimleri – Common Collective Nouns; Things

A range of mountains A forest of trees
A bunch of daisies A bouquet of roses
A galaxy of stars A pack of cards
A pack of lies A pair of jeans
A fleet of boats A wad of notes