Types of Determiners (İngilizce Belirleyicilerin Türleri)


TYPES OF DETERMINERS

(İngilizce Belirleyicilerin türleri)

 

Determiners (belirleyiciler), isimleri veya isim gruplarını belirleyen a, an, the, this, that, some, each, every, my, your gibi kelimelerdir.  Aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler.

 

  1. a) Articles (Tanımlıklar): A, an, the

 

I’ve got a cat.

(Bir kedim var)

 

It’s an umbrella.

(O bir şemsiyedir)

 

She is in the kitchen.

(O mutfakta)

 

  1. b) Demonstratives (İşaret sıfatları): this, that, these, those

 

This car is mine.

(Bu araba benim)

 

  1. c) Possessives (İyelik sıfatları): my, your, his, her, its, our, your, their

 

  1. d) Quantifiers (Miktar belirteçleri): some, any, few, little, more, much, many, each, every, both, all, enough, half, little, whole, less

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.